Filastrocche di Sardegna | Mamaioba - CoccinellaImmagine Anna Piroddi

Mamaioba mamaioba
Bai a Casteddu soba soba
Bittimi unu aneddu,
unu aneddu po sposai
Cun chi m’apu a coiai
Cun su fillu a Marroccu
Potta denti de procu
Potta denti de cani
Mamaioba mamaioba
pesadì a bobai.